Hormonale Migraine Tijdens de Overgang

  • Website laatst gewijzigd op woensdag 18 juli 2018.

"Migraine en hormonen"
over wetenschappelijk onderzoek in ErasmusMC

Inleiding

Migraine is een neurovasculaire ziekte. Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol. Maar vrouwelijke geslachtshormonen ook. Deze hormonen, vooral oestrogeen, beïnvloeden de receptoren in de vaatwand. Ze stimuleren de vaatverwijding en remmen de vaatvernauwers. Het promotie-onderzoek van dr. Suneet Mehrotra bij het Instituut Farmacologie van het Erasmus MC richtte zich op deze processen.


Onderzoek bij ratten

Dr. Mehrotra onderzocht bij vrouwelijke ratten op welke manier vrouwelijke hormonen de werking beïnvloeden van receptoren in de vaatwand die zorgen voor vaatverwijding en vaatvernauwing. Hij onderzocht de werking van verschillende preparaten bij ratten zonder eierstokken en vergeleek de resultaten met die bij ratten mèt eierstokken. Er was ook een groep ratten zonder eierstokken die geen extra hormonen kreeg. De hormoonhuishouding van deze laatste groep leek daardoor op die van ratten na de overgang.

In de slagaderen van ratten met vrouwelijke geslachtshormonen was minder reactie te zien van de zogeheten α2- receptoren. Terwijl de vaten van de ratten na de overgang juist een toegenomen gevoeligheid van α2- receptoren vertoonden. Dr. Mehrotra: “De α2- receptoren werken vaatvernauwend. Zij kunnen door invloed van geslachtshormonen hun werk niet goed doen, waardoor de vaten verwijd raken. Wat een migraineaanval in de hand werkt. De vaten van dieren ná de overgang waren wèl samengetrokken; hier werken de α2- receptoren uitstekend.”


Sterkere werking

Verder vond dr. Mehrotra bij de groep ratten met veel oestrogeen in het bloed actievere CGRP-receptoren. “Oestrogeen heeft dus een sterkere werking op de vaatverwijdende CGRP-receptoren dan progesteron”, constateert dr. Mehrotra. “In vervolgonderzoek zal uitgezocht moeten worden bij welke hoeveelheden oestrogeen de CRGP-receptoren gaan reageren.”


Nieuwe medicijnen

Bestaande medicijnen tegen migraine werken op de receptoren die zorgen voor vaatverwijding en vaatvernauwing. Dr. Mechrotra: “Ik denk dat bij de ontwikkeling van een nieuw migraine-medicijn gewerkt kan worden aan een α2- receptor-agonist. Die kan er dan voor zorgen dat het proces van vaatvernauwing niet geblokkeerd wordt door hormonen. Een andere optie is een CGRP-receptor-antagonist.”

Een agonist is een geneesmiddel met een versterkende werking, in dit geval op de vaatvernauwing. Een antagonist is een tegenwerkend geneesmiddel, dat in dit geval de werking van vaatverwijdende receptoren tegengaat.


Copyright © 2018 HMTO. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.